KUTATÁS TÁMOGATÁS


A KittenbergerKutatás projekt Kittenberger Kálmán afrikai életútjának kutatását tűzte ki célul.

Kittenberger Kálmán afrikai életútjának kutatása fehér folt a magyar tudománytörténetben. E munka célja, hogy ezt a hiányosságot pótolja. Ez egy igen összetett, időigényes, hosszú folyamat. Egyelőre a kutatást megalapozó munka zajlik: adatbázisok létrehozása, térképészeti munka, szakmai és üzleti kapcsolatok kiépítése haza és helyi (afrikai) szinten, a kutatás financiális részének biztosítása (támogatói rendszer létrehozása) és végül, de nem utolsó sorban e munka népszerűsítése szakmai és nem szakmai körökben is.

A kutatási eredmények közzé tételére honlapot indítottunk, mely a jelenlegi hazai Kittenberger kutatást tekintve, kiemelkedően értékes, egyedülálló eredményeket tartalmaz. Ennek köszönhetően a honlap látogatottsága fél év alatt napi több százra emelkedett. Szakmai eredményeinket többek között a Wikipédia Kittenbergerre vonatkozó oldalán is felhasználták. Magángyűjtők, múzeumi vezetők, különböző médiumok által képviselt kapcsolatrendszernek köszönhetően ma már a kutatás java része eredeti Kittenberger dokumentumok - elsősorban naplók, levelezések - alapján folyik. Az ezekben fellelhető - ezidáig soha nem publikált - információk képezik az alapját egy könyv sorozat első kötetének, mely várhatóan ősszel fog megjelenni. Kitartás a végsőkig címmel Kittenberger ruvánai állatbefogó éveit dolgozza fel.

E projekt fontos célja Kittenberger jelenkori népszerűsítése is. Ennek közvetlen színtere előadások tartása. A KittenbergerKutatásnak különböző művelődési házakban tartandó előadásokon túl jelenleg meghívása van 2019. okt. 11-én Léván tartandó nagyszabású Kittenberger ünnepségre, ahol a legszélesebb szakmai körök előtt kerülnek ismertetésre a legújabb kutatási eredmények.

Természetesen e kutatás marginális része az afrikai, terepi munka. Jelenleg előkészületek folynak egy jövő év tavaszára tervezett kutató expedíció létrehozására.

Bár a kutatási projekt minden részére ráférne az anyagi hozzájárulás, mégis ez utóbbi cél megvalósításához szeretnénk pénzbeli támogatást kérni Öntől/Önöktől.

Amit kínálunk: megjelenés honlapunkon a támogatók között, megjelenés a kiadandó új Kittenberger-kötetben valamint az előadásokon terjesztett szórólapokon a támogatók listáján, a KittenbergerKutatás által különböző médiumokban publikált cikkek kísérőjeként, ha arra az adott médiumban lehetőség nyílik.

e-mail: kittenbergerkutatas@gmail.com

tel.: +36 20 388 02 07

Üdvözlettel:

Somos Zoltán - KittenbergerKutatás©..