PILLÉREK

E vállalkozás célja Kittenberger afrikai életútjának kutatása. A munka három alappillére:


TÁRGYI EMLÉKEK

 • cél: Kittenberger által bejárt területeken több-kevesebb száz év távlatában fennmaradt tárgyi emlékek felkutatása, gyűjtése
 • módszer: szükség van az afrikai és az egykori gyarmattartó országokban található nemzeti- és természettudományi múzeumok, egyéb múzeumok, nemzeti levéltárak, katonai levéltárak, magángyűjtők felkeresésére és a szükséges kutatói munka elvégzésére. Érintett országok: Uganda, Tanzánia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kenya, másodsorban Dél-Szudán, Eritrea, Németország, Anglia, Belgium, Franciaország és az USA.
 • probléma: az afrikai országok felsorolt intézményeibe tekintve a viharos történelmi múltra, és arra, hogy a kérdéses időszakban ez az intézményrendszer még nem volt kiépítve nem sok minden kerülhetett Kittenberger tárgyi emlékeiből (trófeák, gyűjtött preparátumok, vadászati eszközök, vadászjegyek, vadászati engedélyek, hivatalos levelek, stb.) azokat valószínűleg az egykori gyarmattartó országok intézményeiben kell keresni

SZELLEMI EMLÉKEK

 • cél: leírásaiból jól ismert embereinek leszármazottjai, rokonai, ismerősei emlékezetében, apáról fiúra szálló módon (szájhagyomány útján) fennmaradt történetek, elbeszélések, egyéb Kittenbergerre vonatkozó információ gyűjtése
 • módszer: a területen található egyházak levéltári anyagának kutatása halotti anyakönyvi kivonatok és a leszármazási dokumentumok gyűjtése érdekében
 • probléma: nem ismert

FÖLDRAJZI OBJEKTUMOK  AZONOSÍTÁSA

 • cél: leírásaiból ismert helyszínek (települések, gyűjtőtanyák és egyéb földrajzi helyek) felkeresése és minél pontosabb beazonosítása a lehetőségekhez mérten, fényképes dokumentáció
 • módszer: első lépés a helyszínekről szóló leírások legapróbb részletekig történő feldolgozása
 • a leírásokban szereplő helyiség- és egyéb földrajzi helyek feltérképezése online, és hagyományos térképen
 • probléma: gondot okozhat az egykori és mai megnevezések különbözősége, előfordul, hogy hagyományos vagy online térképen, nem találjuk a kérdéses objektumot, valószínű, hogy a helyszínen az beazonosítható lesz
 • helyszíni kutatás, a beazonosított objektumok felkeresése, fényképes dokumentáció.

probléma: mivel senki nem él már aki, megtudná mutatni az egyes konkrét helyszíneket (értsd: gyűjtőtanyák, pontos vadászati helyszínek stb.), ezt a munkát csak bizonyos esetekben is legfeljebb erős megközelítéssel végezhetjük el. Reményeim szerint erre segítséget adhatnak, a leszármazottak elbeszélései és helyismerete; a keresett objektumok pontos beazonosítására - földrajzi körülményeket szigorúan figyelembe véve - ritka esetekben segítséget nyújthat a szénizotópos kormeghatározás módszere is.

A kutatás megvalósításának lehetséges pontjai az alábbiak:

 • kutatócsoport létrehozása, melynek tagjai tudásuk, felkészültségük és rátermettségük révén maximálisan támogatják ezt a munkát
 • alapítvány létrehozása - a munka financiális alappillére
 • ennek érdekében támogató cégek, magánszemélyek felkutatása, támogatás kérése. Magyar- és külföldi természetvédelmi alapok egyéb természettudományos intézmények bevonása
 • magyarországi, helyi (Afrika), és egyéb külföldi kapcsolatrendszerek kialakítása, gazdasági és szakmai szempontból

Az akár évtizedes kutatási eredményeket egy összefoglaló mű megírása zárja. Sor kerülhet egy dokumentumfilm forgatására is, melynek érdekében a nagy természettudományos filmcsatornák megnyerését is elképzelhetőnek tartom