A mambai protestáns misszió

2019.07.18

Az ezerkilencszáznégy július tizenegyedikei oroszlán támadást követően Kittenberger Moshiba kerül, ahol azonnal megkezdik súlyos sebeinek ellátását. Orvos nélkül, mivel az ott állomásozó törzsorvost operálandó, aznap hagyja el a bómát.

Másnap érkezik meg a mambai protestáns misszió orvosa Dr. Hermann Plötze, aki az elhanyagolt sebek szakszerű ellátását elvégzi. Mivel azonban teendői visszaszólítják eredeti székhelyére, magával viszi Kittenbergert is. Itt, a Marangu melletti misszióban tölti a következő mintegy két és fél hónapot. 

A misszióban Kittenberger állapotáról és gyógyulásáról feljegyzés készült, melyet az alábbi linken olvashat:


Az épületegyüttes Mamba Kotela néven jelenleg is misszióként működik. 

A misszióról korabeli képeket egyenlőre nem találtunk, egyetlen kép került elő, mely biztosan a misszióban készült 1904-et megelőzően. A kép Dr. Plötzét ábrázolja betegei társaságában.


Az alábbi kép 2019 július 16-án készült. 

Bár konkrét bizonyíték egyenlőre nem áll rendelkezésünkre, mégis megkockáztatom azt az állítást miszerint a korabeli kép helyszíne a most készült képen látható épületrészlettel azonos. Ezt az állítást bebizonyítandó, az épületet ábrázoló archív felvételekre és további alapos helyszíni vizsgálatra lenne szükséges. 

Az alábbiakban közölt képek a misszió épületét ábrázolják:

A képeket Schwarzmayer Christian készített