Mélyvízbe dobva

2018.12.19

Kittenberger még 1903 decemberében jut el első állandó gyűjtőtanyájának helyszínére a Letema-hegyek és a Daryama-folyó közötti területre. Vadász- és gyűjtő paradicsom, egy Eldorádó - írja. Bár saját bevallása szerint ez időtájt még erősen felülkerekedett a vadász a gyűjtővel szemben, mégis jó bemutatkozó volt ez az esetleges kétkedőknek, hiszen ládaszám küldi haza a gyűjtött rovarokat, madarakat, kisemlősöket. Mégis Damaszkinnak írt levelében panaszkodik, se muníciója sem emberei nincsenek.

Az Állattani Közlemények (1982) szerint az alábbi emlősök kerültek a Magyar nemzeti Múzeumba:

Egyiptomi redőshomlokú denevér - Nycteris thebaica E. GEOFFROY, 1818

Sárgaszárnyú denevér - Lavia frons E. GEOFFROY, 1810

Banánlakó denevér - Pipistrellus nanus [PETERS, 1852

Sárga házidenevér - Scotophilus nigrita colias THOMAS, 1904)

Hosszúszárnyú denevér -  Miniopterus schreibersi arenarius HELLER, 1912

Cretzschmar szelindek-denevére - Tadarida pumila CRET-ZSCIIMAR, 1830

Szenegáli galágó - Galago senegalensis E. GEOFFROY, 1796

Arushai sárgás ligetimókus - Paraxerus ochraceus aruscensis PAGEN-STECHER, 1885

Közönséges sakál - Canis aureus LINNAEUS, 1785

Közönséges ichneumon - Herpestes ichneumon LINNAEUS, 1758

Fehérfarkú ichneumon - Ichneumonia albicauda G. CuviER, 1829

Kilimanjarói fakúszó borz - Dendrohyrax validus TRUE, 1890

Az anyagi kiadások mérséklése miatt a tábor felépítését követően elbocsátja wanyamvézi embereit s csak pár mcsága fiút marasztal, kik hamarosan faképnél hagyják. Egyedül marad. Ez az általa nevezett "Robinson élet" másfél hónapig tart. Hogy másfél hónap - hozzávetőlegesen február vége, március eleje - után mi változik, erre vonatkozó információt egyenlőre nem találtam. Az viszont bizonyos, hogy első gyűjtő táborozásának a június 11.-i oroszlántámadás vet véget.  Erről így ír:

"..Megsebesülésemből roppant sok károm van. Gyűjteményem, jegyzeteim nagyrészt elkallódtak, három hónapom elveszett. Most a jó Meimáridisz úr ültetvényén tartózkodom, aki sok üdvözletet küld..."

A Letema-hegyek lábától szőrnyű sebekkel, hat nap alatt jut el Moshiba. Itt rövid időt tölt el. Lábadozásának nagy részét, - mintegy három hónap - a rombói protestáns missziónál tölti. Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy a lábadozási időszak helyszínei és az ott eltöltött idők még pontosabb meghatározást kívánnak. Az erre vonatkozó információ kevés, a nyári időszakból gyűjtési adataink egyenlőre nincsenek. Az első adat szeptember 1-8. Kiboshó. Tehát ekkor már biztosan elhagyja Rombót. Véleményem szerint azonban innen már jóval korábban eljön és moshii bérelt házában valamint a görög kereskedő Meimaridisz ültetvényén tölti a gyógyulási időszak fennmaradó részét. 

Szeptember 3.-i Damaszkinnak címzett levelében a következőket írja: 

"Az én célom a Kilimandzsáró környékét és a magas régiókat még egyszer átkutatni, hogy azután nyugat felé menjek. Eddig a folytonos eső és köd miatt nem verhettem fel tanyámat a magasban. Most még különben is nagyon gyenge vagyok. Vérem nincsen, estefelé majd megfagyok.  Remélem, régi erőm majd lassan visszajön"

A Kilimandzsáró DK-i oldala:

Később valóban visszajön ereje, és a Kilimandzsáró közel 3000 m magasságában üti fel gyűjtőtanyáját. Ennek időpontját illetve az ott eltöltött időt a gyűjtési adatokból hozzávetőlegesen lehet megállapítani. Ebből kiderül, hogy októberben (valószínű utolsó harmadában) már Arusha Chininél jár, tehát a Letema hegyeknél az első gyűjtőcamp közelében. Ezek szerint a Kilimandzsárón pár hetet, maximum egy hónapot tölt el. Így valószínű, hogy szeptember utolsó hetében már a helyszínen tartózkodik. Arra való utalás, hogy ezt a gyűjtőutat miért fejezi be viszonylag hamar, nincsen. Véleményem szerint kiújuló súlyos maláriája az oka, így kénytelen visszatérni Moshiba gyógykezelésre.

Az év hátralévő részében állandó gyűjtőtanyát nem épít, feltehetően Moshi, mint állandó bázis szolgál és innét indul hosszabb, rövidebb gyűjtőutakra. Ekkor jut el a Jipe-tóhoz valamint az abba ömlő Mto-ya Kifaru folyóhoz is. 

Kittenberger által bejárt helyszínek - 1904

1. Letema-hegyek 2. Arusha Chini 3. Moshi 4. Kiboshó 5. Kilimandzsáró            6. Jipe-tó 7. Mtoya Kifaru - folyó 8. Arusha

SZERKESZTÉS ALATT