Mauser ferdítések!

2018.11.17

Pár hete került fel honlapomra a Mauser kutatással foglalkozó cikkem, melyben részletesen leírtam a munka menetét, módszerit és a felmerülő problémákat. Végsó konklúzió természetesen azóta sem született, maradt egy igen merész következtetés, amit még csorbít az a tény hogy egy adatból semmiféle valós megállapítás nem születhet.  /a kutatásról a MAUSER oldalon  olvashat/

Azóta nem hogy tisztult volna a kép, de az előkerült pár információ még csak tovább homályosítja azt. 

Kittenberger 1927-ben megjelent Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában c. könyvében a következőket írja róla:

"... Fektemben puskámat két kézre fogva keresztben az oroszlán szájába szorítottam és úgy próbáltam távol tartani magamtól. A puskán egy 7 mm-es Mauseren, melyet a neves német vadásztól, C. G. Schillingstől vettem, jól meg is látszanak az oroszlán fogainak nyomai... " 

A másik, Mauserről szóló idézetet az 1956-ban megjelent Kilimandzsárótól Nagymarosig c. munkájában olvashatjuk:

" Schillings nagy szafarija... Mosiban... oszlott fel, ott árverezték el a felszerelés nagy részét... Sikerült is jó egynéhány dolgot beszereznem Schillings felszereléséből egy derék görög kereskedő révén, aki megvásárolta az óriási szafari legtöbb... dolgát..., amit beszereztem egy golyós puska volt: egy hét milliméteres Mauser...(Ez még nem az én történetem Mausere, csak az "előfutárja"). Sok száz töltényt lőhetett ki... gazdája, mert rövid használat után a puska teljesen kilövődött... Hogy mentsem a menthetőt, eladtam hát én is és mindjárt szereztem ugyanabból a forrásból, egy másik, gyári készítményű hét milliméteres Mausert. Az előbbi, a Schillings-féle, neves puskaművesnek volt a munkája, ez az újabb pedig gyári tucatpuska... mégis ez lesz az én történetem hőse, ez lesz az a Mauser, amely velem együtt s egyszerre sérült meg..."

Ez utóbbi idézet igen sok információt tartalmaz, mely kérdések egész sorát veti fel. Egyértelmű, hogy az első fegyver nem a kérdéses Mauser, hiszen az a további vadásztatra nem volt már alkalmas, így eladta. De honnan is származik a második fegyver? "ugyan abból a forrásból" - de mit ért ez alatt? Schillings elárverezett felszerelését vagy a görög kereskedő árukészletét. Ez utóbbi esetben egyáltalán nem biztos, hogy, Schillingstől való a fegyver.  Bár még lehetnek kétségeink a fegyver eredetét illetően, de a következő mondat mintha pontot tenne erre: "Az előbbi a Schillings féle ..." egyértelműsíteni látszik, hogy a második fegyver nem Schillingstől származik. Ezt megerősíti a puskákról adott egyéb információ. 

Mielőtt ezt megnéznénk, ismerjük meg kicsit Schillingset is. Teljes neve Carl Georg Schillings a kor talán legnagyobb felfedezője, természettudós, gyűjtő és vadász, a természetfotózás és legfőképpen az éjszakai természetfotózás úttörője. Zoológiai munkái a kor tudományos állását tekintve alapműnek tekinthetők. Kittenberger is többször hivatkozik rájuk. Számos addig ismeretlen fajt írt le a kullancsoktól a nagyobb emlősökig, melyek közül több faj az ő nevét viseli. Hatalmas, 2-300 fős szafarikkal járta Német-Kelet-Afrika ismeretlen vadonjait. Munkáját az akkori Német Császárság bőkezűen támogatta. Utolsó felfedező útjáról visszatérve Moshiban árvereztette el óriási szafarijának összes felszerelését. Fegyverei,  valószínűleg német puskaművesek finom munkái lehettek

És itt térjünk vissza az eredet problémához. Kittenberger írja "...a Schillings-féle, neves puskaművesnek volt a munkája, ez az újabb gyári tucatpuska..." Amíg bizonyítást nem nyer persze nem lehet kizárni, hogy az is Schillingsé volt, de ,a fentiek birtokában számomra kevésbé valószínű.

E bizonytalan képet tovább árnyalja, ha megvizsgáljuk a két könyv kiadásának idejét. Az Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában c. könyve 1927-ben íródott, míg a Kilimandzsárótól Nagymarosig c. összeállítása 1956-ban jelent meg. Ezzel a címmel tulajdonképpen harmadik kötetét szerette volna kiadni, de annak kézirata Budapest ostrománál megsemmisült. Azonos címmel még életében megjelent ugyan egy könyv, de azt a szerkesztők erősen cenzúrázták. 

Ki tudja? Talán a legendává vált Mauser úri származása nem illett össze a kor elvárásaival, így minősült át gyári tucatpuskává. És ezért fordulhat elő ez az ellentmondás.

Vagy valóban nem Schillingsé volt a puska ...?

u.i.: elképzelhető, hogy az olvasó túl szőrszálhasogatónak tarja a fenti, gondolatmenetet, de be kell látni, hogy e kutatási munkával kapcsolatban minden körülményt tisztázni szükséges.

u.u.i. és ki az a görög?  az árverezés helyszínét tudjuk, az időpontja könnyen kideríthető, ekkora üzletnél bizonyára számtalan dokumentum keletkezett, például adás-vételi szerződések, melyek levéltárakban fellelhetők stb. 

(a cím mögötti kép C. G. Schillings munkája)