Hopeless camp - Reménytelenség

2019.01.21

"A harmadik afrikai expedícióm első felében Ngare-Dowash folyó (Mara) felső, az Angol Kelet-Afrikát határoló vidékén ütöttem fel gyűjtőtanyámat. Ezen a vidéken alig járt még akkoriban fehér ember, kivéve az angol-német határkomisszió tisztjeit, kik sok érdekeset tudtak mondani ezen vidék gazdag faunájáról"


1909 május végén Kittenberger észak felé indul, a Ngare-Dowash folyó Britt Kelet-Afrikát (mai Kenya) határoló vidékére. Az információk alapján, gyűjtő- és vadász szempontból is igen jó területnek tűnik: "...a vidék állatvilága - kivált avifaunája - igen változatos volt, és így gyűjtés tekintetében igen szép eredményeket értem el. Vadászat dolgában már nem oly jól ment a sorom. ...mikor az elefántlövés reménysége is eloszlott, akkor - elkeseredésemben - a ngare-dowashi campemet "Hopeless camp"-nek (reménytelen tanya) neveztem el."

Itteni tartózkodására vonatkozó legelső adatunk 1909. június 19. Ezt megelőzően valószínűleg a Ruvána-sztyeppén gyűjt. Mintegy öt hónapot tölt el ezen a vidéken. 1909 november 20.-án hagyja el, hogy Fernbach Bálint vadászexpedícióját vezesse a Viktória-Nyanzától az Indiai-óceánig. 


Mara-folyó

E kutató munka elsődleges feladata a gyűjtőtanya helyének lehető legpontosabb behatárolása és térképi ábrázolása. Adatgyűjtés szempontjából csakis Kittenberger leírására támaszkodhatunk. Jelen esetben viszont meglehetősen szűkszavú. Nagyobb probléma azonban a kulcs helyszínek térképi beazonosítása. 

Első kulcs helyszín: Nguruimini - hegyek

Ngare-Dowash felé a Ngurumini - hegyeken át vezetett útjuk. E helyszín beazonosítása abból a szempontból is fontos, hogy 1910-12-es ruvánai tartózkodása alatt néhányszor újból ellátogat erre a vidékre. Ebből az időszakból egyenlőre kettő adat áll rendelkezésünkre: 1911. május és 1911. július 19. 

Ezt a földrajzi objektumot több mai térképet átvizsgálva sem találtam meg, ezért újból korabeli térképekhez kellett nyúlnom.  Ebben az esetben viszont a megnevezés különbözősége jelentett problémát. 

Az alábbiakban e hegyeket ábrázoló térképek listáját tekinthetik meg. Jól látható a megnevezések különbözősége is:

Sources of the Nile and Nyanza Plateau

1894: Ngoroini

Mapova Sbirka PrF UK: Kartenbeilage 2. Vegetationsverhaltnisse. Landban der Eingeborenen. Plantagen. Farben und Zeichenerklarung.

1902: Nguruimi

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Nguruimi (Ngoroine)

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Ngurumani?

Deutsch - Ostafrika. Okt. 1905. Bearb. v.H. Mielisch u. W. Berg. Lithogr. A. Wagner u. A. Soeder. Vermittelnder azimutaler Entwurf (Hauptpunkt 6 (degree) s. Br., 35 (degree) o. L.). (inset:nebenkarte) Klima-Ndjaro und gebiete.'

1905: Nguruimi

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Nyurumani ?

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ngoroine


1902-es térképrészlet:


Második kulcs objektum: Ngare-Dowash folyó

Tulajdonképpen a Mara-folyóról van szó, melynek felső szakaszát hívták így. Ezt a megnevezést az általam átvizsgált korabeli térképek közül kettő esetben találtam meg. 

Az 1870-ben készült térkép a Viktória-Nyanzától keletre eső felfedező út térképi ábrázolása. A frissen fellelt földrajzi objekumok jelölése még igen pontatlan volt, így ezt a térképet nem tudtam felhasználni: 


Teljes térkép


Részlet

hivatkozás: A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa


Az 1897-ben készült térkép viszonylag pontosan ábrázolja a folyót. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a két térképet összehasonlítva látható, hogy a 19. sz. második felében milyen óriási tempóban haladt  Afrika belsejének felfedezése. Csupán 27 év kellett ahhoz, hogy ez a régiót viszonylag pontosan feltérképezzék.)


A Viktória-Nyanza és környéke (a piros pont a Ngare-Dowasht jelöli)


Részlet: piros vonal - Ngurumini-hegyek, kék vonal - Ngare Dowash (térképen Dawasch (Dobasch) néven jelölve)


A fenti adatokat felhasználva a Hopeless camp elhelyezkedését tekintve kettő terület jöhetett számításba: 

- a zöld vonallal határolt terület az 1897-es térkép alapján került beazonosításra. A korabeli térkép a Viktória-Nyanza partjától mintegy 80 km-re jelzi a Ngare Dowasht.

- a kék vonallal határolt ca. 40 km széles terület Kittenberger leírása alapján készült, miszerint gyűjtőtanyáját a  Ngare-Dowash folyó (Mara) felső, az Angol Kelet-Afrikát határoló vidékén üti fel.  

A két terület domborzati viszonyai alapján is valószínűbbnek tartom, hogy az utóbbi területen üti fel táborhelyét. 

A rendelkezésemre álló adatok szerint az alábbi Googl Earth térképen látható a Mara (Ngare Dowash) azon mintegy 40 km hosszúságú szakasza, ahol a legnagyobb valószínűséggel állhatott a tábor: 


...és 3 D-ben


1909 novemberében elhagyja ngare-dowashi campjét melyről így ír: "sok biztosan remélt dolog nem teljesedett az én ngare.dowashi gyűjtő tartózkodásom alatt. ...Igaz ugyan, hogy ornitológiai gyűjtést illetően kevés helyen zsákmányoltam oly változatos kollekciót...de mégsem voltam megelégedve ottani tartózkodásom eredményével... kivált vadászatilag. Mindamellett fájó szívvel hagytam ott ...campemet, mert éreztem, hogy ott jó emberanyaggal még sok szép dolgot lehetett volna csinálni. Így bizony szomorúan tekintettem vissza elhagyott tanyámra, jól tudva azt, hogy minden fűépületével a lángok martaléka lesz; arról gondoskodnak majd a wandorobók..."


Kiegészítés:

Korábban egy igen izgalmas téma kapcsán került előtérbe a Hopeless Camp. Erről itt olvashat: