Tirina 

2019.05.31

"Tűnnek az évek. Harmadik afrikai utam egyik gyűjtőtanyáján, a Tirina nevű vizesgödröknél vagyunk. Az 1910. évet írjuk. A térképen hiába keresnők ezt a helyet. Ott ezt az összefoglaló elnevezés találjuk: Ruvána-sztyepp."

Kittenberger 1910 június elején érkezik erre a helyszínre. Nagy út áll mögötte, hiszen Fernbach Bálint hatalmas vadász expedícóját vezeti, a Viktória-tó keleti partjától az Indiai-óceánig. A mintegy 800 km-es út végére nem érkezik meg, mert - eddig pontosan nem tisztázott okok miatt - otthagyja a szafarit és visszatér  a Viktória-tóhoz. Az expedíció alatt ismeri meg azt a területet, ahol most  tanyát ver és a következő két esztendőt tölti. Ez a Tirina időszakos folyó, melynek közvetlen szomszédságában építi fel hatalmas állatbefogó birodalmát. Földrajzi egységet tekintve ez a terület  a Ruvána-sztyeppe része, ami ma a Serengeti Nemzeti Park ÉNy-i határterületét képezi. Azt, hogy pontosan miért ezt, a helyszínt tartotta a legalkalmasabbnak még nem tisztázott, valószínűleg majd a terepi vizsgálatok adnak erre magyarázatot. 

Ahogy napló bejegyzéseiben hívja, a Tirina camp tehát állat befogó éveinek központja. Ez idő java részét itt töltötte, de innen állatbefogás - elsősorban orrszarvú, kafferbivaly és zsiráf - céljából,  általában rövidebb, 3-5 napos utazásokat tett.  A célállomás Tirina camptől való távolsága soha nem volt több két napnál, ugyanis arra mindig ügyelt, hogy baj esetén időbe visszatudjon oda térni. Mindössze két hosszabb kirándulást tett, melyeket első könyvében is említ. 1910 augusztusában   hosszabb idő tölt el - korábbi - Hopeless Campként ismert ngare-dowashi tanyáján és 1911 október első felében - Tirinától mintegy 100 km-re található - Oliondó-ndassekerai hegységrendszerben rhinoceros fogás céljából. Ebben az esetben két hetet tölt távol, sőt még egy hetet maradt volna, ha nem sietteti az időt. Naplójának dátumozásából tudjuk, hogy egy héttel előbbre  hiszi azt. Már egy hete visszatér a tirinai campbe mikor erre rádöbben.

"1911. október 28

Fene dolog ez bíz nagyon, a mi ma sült ki. 7 nappal előbbre jártam a naplómban. Ha én ezt tudom, úgy csak most kerülök haza Oliondótól, s valószínűleg egy kisrhinó és egy csomó bivalyszarv és bőrrel terhelten tértem volna vissza... "

 A Ruvána-Tirina korszakban (1910 jún. - 1911 máj., tehát nem a teljes 3. afrikai út) bejárt földrajzi objektumok beazonosítása folyamatban van és térképi ábrázolásukra ezt követően kerül sor. Ez igen összetett munka, melynek számos pontján nehézségekbe ütközünk:

1. A kézzel írott település nevek rosszul olvahatóak, s mivel többnyire teljesen idegenek ezért következtetni sem lehet pontos elnevezésükre

A képen látható településnévből az első három betű tűnik biztosnak: - Iko - az azt követő betű olvashatatlan, utána valószínűleg - onyó - tag áll. Tehát az olvasott település név: Iko()onyó. A következőkben keresnünk kell egy ehhez hasonló település nevet. A keresgélést nagy valószínűséggel már az elején le tudjuk szűkíteni a Mara-régióra. 

2. Az online fellelhető szakirodalom segítégével keresünk hozzá hasonló valódi településneveket

A Fallingrain.com oldalán találunk a keresett szóhoz hasonló településnevet. Első látásra megtévesztő lehet, hogy két hasonló név is szerepel a listán

3. Ezen települések földrajzi elhelyezkedése alapján valószínűsíthetővé válik, hogy  a  Kittenberger által leírt települést találtuk e meg.

A megtalált település nevek közül a felső gyorsan kizárható, mert az Iringa-régióban található, ami Tanzánia déli felén helyezkedik el. Az alsó első nekifutásra szóba jöhet, mert a Mara régióban fekszik, de a kérdés, hogy pontosan, hol?

A térképeken jól látszik, hogy Ikorongó a Mara-tartomány ÉNy-i részén található település

4. Kittenberger tartózkodási helye megegyezik e az általunk talált település földrajzi helyével?

Kittenberger naplóbejegyzéséből kiderül, hogy ekkor Ngare-dowash felé igyekszik, amit egy nappal később ér el, mint Ikorongót. Mivel a térképi ábrázoláson jól látható, hogy az általunk talált Ikorongó nevű település Ngare-dowashtól egy napi járásra van, így elmondható, hogy kutatásunk eredményes volt. 

5.. Természetesen előfordul, hogy így sem lehet megállapítani a település pontos nevét, vagy térképen nem található. Ezek reményeim szerint a helyszínen végzett kutatómunka eredményeként beazonosíthatók lesznek.  

Mint Kittenberger a bevezető idézetben írja a Tirina-folyót hiába keresnénk, egy térkép sem jelöli. Eddigi ismereteink alapján ez a mai napig így van. Pedig a Tirina térképi beazonosítása a kutatás szempontjából elsődleges proritást élvez, hiszen e korszak központi helyszíne. 

Kittenberger leírása alapján csupán annyit tudtunk róla, hogy a Ruvána egyik mellékfolyója. Ez igen kevés, hiszen a Ruvána mintegy 150 km hosszú folyó rengeteg időszakos mellékfolyóval. 

Végül hosszas kutatómunkát követően a TANZANIA WILDLIIFE RESEARCH INSTITUTE által készített angol nyelvű tanulmányban bukkantunk rá. A félmondatos információ szerint a Tirina-folyó Isenye nevű településen halad keresztül.  

Ezen információ alapján térképi ábrázolása még korai lenne, de az időszakos folyó térképen valószínűsíthető  elhelyezkedése, már egy jó támpontot ad Kittenberger campjének pontosabb behatárolásához.


Újabb adalékok a Tirina-folyó térképi ábrázolásához

   2019. 07. 31.

A Tirina-folyó térképi és szakirodalmi keresése során került elő a Szirakúzai Egyetem egy tanulmánya Human-Managed vs. Natural Grazing Systems: Exploring Effects of Livestock and Wildlife Grazing at Multiple Scales címmel. E tanulmány - melynek vizsgálati tárgya a legeltetés hatása az ökoszisztémára - 58. oldalán találtam rá arra a térképre, mely ábrázolja a Tirina-folyót is. 

E térkép alapján kiderült, hogy a Tirina mindvégig a látóterünkben volt. Az történt ugyanis, hogy a Google térképe a Ruwana-folyót rosszul jelöli. Az alsó térképen látható, hogy az északról beleömlő Tirinát nevezi annak, holott a képen kelet-nyugati tájolású folyó a Ruwana.   

Az alábbi térkép valószínűleg helyesen jelöli a kérdéses folyókat:

Előzmények: 

A Tirina-folyó földrajzi elhelyezkedésének meghatározása azért különösen fontos, mert a RUVÁNA - TIRINA korszak központi helyszíne. Kittenberger ugyanis e folyó mellett építi fel hatalmas állatbefogó táborát. Pontos méreteiről egyelőre nincs tudomásunk, csak feltételezni tudjuk, hogy a több száz állatnak helyet adó karámok, ketrecek, gazdasági épületek, kiszolgáló épületek, személyzeti szálláshelyek nagy területen helyezkedhettek el. A befogott állatok számára is csak következtetni tudunk: mint írja a Budapestre érkező 120 db-ból álló állatszállítmány csupán töredéke volt a csoportos megbetegedés és pusztulás előtti létszámnak.  

Eme állatbefogó-camp - az ún. Tirina-camp - maradványainak régészeti feltárása a jelenlegi kutatás elsődleges feladata! 

A cél meghatározva! A módszer és az eszközrendszer kidolgozás alatt áll!