PORTRÉK

Fernbach Bálintról, a felsőroglaticai és szondi nagybirtokosról alig maradt az utókor számára is értékesnek tekinthető feljegyzés. Nagy Tibor mesélte, hogy a még élő cselédjei vagy napszámosai emlékében egy igen morózus, különc emberként élt tovább. A napszámosait mindig nagy gonddal válogatta, magasabb napszámot adva munkájukért. Az étkezések...