TÉRKÉP

A térképezés célja s úgyszólván az egész kutatói munka alapja a Kittenberger által bejárt, leírásaiban szereplő földrajzi objektumok térképen történő beazonosítása s a lehető legpontosabb jelölése. 

E munka során 46 térképet használtam fel. Ezek elsősorban Kittenberger korabeli vagy azt megelőző munkák, melyeket digitális formában kaptam meg. A különböző webáruházban megrendelt mai papíralapú térképek nem sokat segítettek, többnyire nem eléggé részletesek, tudományos szempontból nem megfelelőek. A különböző digitális térképek és térképező site-ok viszont nagy segítséget nyújtanak. E munka során elsősorban az OpenSreetMap közösségi szerkesztésű térképező rendszert használtam. Az objektumok térképi megjelenítésére a Google térképen került sor. 

Az egyszerűnek tűnő feladat során azonban számos probléma merült fel. 

A mai papíralapú és digitális térképeken sok esetben nem lehetett megtalálni a kérdéses objektumot, melynek több oka is lehet. Ezek között a legfontosabbnak tartom, hogy a Kittenberger által leírt helyszínek a gyűjtő és vadász szemszögéből ugyan fontosak voltak, de gazdasági illetve egyéb szerepük nem lévén már a korabeli térképekre sem, vagy csak ritkán kerültek fel. Erre jó példa Ushangi Tanzánia Mara tartományában melyet egyetlen korabeli és mai térképen sem találtam meg. Ez más szempontból is érdekes helyszín, de erről majd az egyes objektumok külön tárgyalásánál lesz szó. Másik jó példa rá a Tirina-vizesgödrök és a Tirina dzsungel, mely számos helyen felbukkan Kittenberger leírásaiban térkép viszont ezt sem jelöli.  Az igazat megvalva ezek a földrajzi pontok a fenti problémára jó példák, de a leírások alapján, ha nem is pontosan, de be lehet határolni azok helyét. Erre megint csak Ushangit lehet felhozni példának. A térképek rendszeresen jelölnek egy Ushangit a Kilimandzsáró alatt a Letema (Lelatema)-hegyek mellett. Mivel Kittenberger első útja kifejezetten ezekre a területekre koncentrál, első gondolatként megelégedhetnénk azzal, megtaláltuk a helyszínt. Természetesen odafigyelve az egyéb körülményre hamar bebizonyosodik, hogy tévedtünk. Kittenberger egy mondatában említi, hogy a Ruvánai gyűjtő camptől a kérdéses helyszín egy napi járóföldre van. Mivel a térképeken jelzett Ushangi Ruvánától mintgy 600 km-re fekszik, biztosak lehetünk benne, hogy nem erről a területről van szó. Ezek azok a pontok, melyeket valószínűleg csak a helyszínen lehet majd beazonosítani.

Kevésbé jellemző, de a munka során több esetben is jelentős problémát okozott a helyiségnevek teljes megváltozása. Hogy hogyan változott meg egy földrajzi objektum neve mintegy 100 év alatt, arra jó példa a Daryama folyó, mely a Pare hegységrendszer alatt található Pangani-folyam mellékfolyója. A mai térképek nem jelölik, viszont a XIX sz. végi és múlt század eleji térképek szinte mindegyikén fellelhető. E probléma megoldására egy 1910-es térkép nyújtott segítséget, ahol a kérdéses folyónál együtt szerepelt a Daryama-Kikuletwa név. Megnézve a mai térképeken, valóban már csak a Kikuletwa név szerepel. A teljes névváltozás viszonylag ritka, annál gyakoribbak a részleges változások. Példa rá a Rwana sztyeppe és folyó. Számos részleges névváltozáson ment keresztül, s csupán a múlt század elejétől viseli folyamatosan ezt a nevet. 

Arra, hogy mitől és miért változhat egy helyiségnév térképi megjelenítése, ugyancsak jó példa a Rwana. Legendás helyszín. Kittenberger úgy hívja "az én Ruvána sztyeppém". Az ő idejében és azt megelőzően a folyót rendszeresen és kiemelten jelölték a térképek. Egy 1897-es térképen a "Ruwana steppe" is szerepel. Későbbiekben ábrázolják ugyan, azonban egyre ritkábban nevezik meg. A földrajzi egység elveszti jelentőségét, helyét átveszi a hatalmas Serengeti. És valóban, nemcsak a térképeken, de földrajzi szempontból is a Rwana részévé válik a Serenget Nemzeti Parknak. 

A térképi megjelenítés problémáira magyarázatot adhat az, hogy míg az I. világháborút megelőzően a német és angol gyarmatokon ezek a települések erős gazdasági szereppel rendelkeztek, katonai bázisok voltak, fő közlekedési, áruszállítási útvonalba estek vagy akár egyházi missziós szerepet töltöttek be, szerepük idővel megszűnt, így a mai térképek ritkábban vagy nem jelölik azokat

Előfordult, hogy már a Kittenberger által használt térkép sem jelölte a keresett helyszínt. Mikor 1926 januárjában az ugandai  West Nile tartományba a Szikla Níluson hajóztak Relli felé, az álomkórtól kitelepített és a Nílustól néhány mérföldre felépített új Rellit térképük nem jelölte. Ezért kénytelenek voltak Palorinában (korabeli térképeken Palorinya) kiszállni és onnan tájékozódni az új település hollétéről. Érdekesség - amit Kittenberger említ -, hogy ezt a települést 3 éve még Palugyónak hívták. 

Gyakori probléma, hogy maga Kittenberger is részben más megnevezést használ, mint amit az azonos időszakból előkerült térképen találtam. Ennek magyarázata viszonylag egyszerű, ha megvizsgáljuk az azonos időszakban, de más térképészeti cégtől kiadott munkákat. Például a Kioga-esetében a következőkre bukkanunk: a Stielers Hand-Atlas 1905-ös kiadása mint Choga S. jelöli, a következő évben megjelenő The Victoria Regina Atlas mint L. Kwania  tünteti fel. A problémát tovább árnyalja, hogy a The Victoria Regina Atlas ugyanezen kiadásának másik térképén más szerző mint Choga L. ábrázolja.  

Ebben az időben, Afrika térképén, rengeteg még a fehér folt. Számtalan felfedező expedíció indul, Afrika belseje felé. Míg a parti részek ebben az időszakban már viszonylag jól fel voltak térképezve, a belső részek felé haladva az ismeretlenség nőtőn nőt. A felfedezett földrajzi objektumok megnevezésére az első időkben többnyire az őslakosság által használt neveket használták. Valószínűleg ezek sem voltak egységesek, s a korabeli felfedezők az óriási területeken található népcsoportok által használt különböző elnevezéseket tették magukévá. Később ezek mint afrikai elnevezések egységesedtek, többnyire azonban, a felfedezők saját előjáróik tiszteletére nevezték el azokat. Jó példa rá a Viktória-tó, melynek eredeti, ősi neve Ukerewe, de példa rá a Kittenberger által oly sokat emlegetett Albert-Nyanza, mely régi elnevezése egy 1862-es térképen Lúta Nzige See, egy 1887-es térképen Mwutan Nzige, mint Albert-Nyanza csak 1895-ben kerül fel a térképre.

kiegészítés(1): A bennszülött helységnevek fonetikus átírása különböző európai nyelvekre is némileg önkényes volt KITTENBERGER korában.(Állattani Közlemények 1982)

kiegészítés(2): naplóinak feldolgozása során új - könyveiben nem szereplő - település nevek kerülnek elő. Ezek beazonosítása és térképi ábrázolása jelenleg is folyik, publikálásukra később kerül sor

Ennyit előjáróban, most vizsgáljuk meg a kezdeti lépésektől, miként épült fel ez a munka: 

ADATBÁZIS

Első lépésben, egy adatbázist kellett létrehozni, mely a Kittenberger által említett összes földrajzi objektumot tartalmazza. Településeket, gyűjtő campeket, vadászati szempontból említett campeket, folyókat, tavakat, hegységeket, erdőségeket, sztyeppéket, egyéb földrajzi helyeket, rezervátumokat stb. Összesen 134 objektumot találtam, melyek közül kilencvenhárom szerepelt valamelyik térképen. E két fázis között azonban egy nagyon hosszadalmas, de igen érdekes kutatási folyamat zajlott. Úgy gondoltam, ha a mai térképeken nem találom, a korabeli térképek bizonyára feltüntetik. Ez részben igaz is volt, bár több esetben,, a fent említett okokból a beazonosítás így sem sikerült. A munka során némiképp annyit változott a kutatási cél, hogy a korabeli térképeken azokat az objektumokat is keresni kezdtem, melyeket a jelenkori térképeken is megtaláltam. Ennek során azonban egy nagyon izgalmas felfedező útra kerültem, amit az egyes helyiségnevek tárgyalásánál mondok el.


 FÖLDRAJZI OBJEKTUMOK 

Jelölések magyarázata:

Albert Nyanza (Kittenberger által használt név)- Albert Nyanza (jelenkori térképen használt név)  

Uganda (mai országnév) 1926, 1928 (ezekben az években járt itt)

GPS koordináták

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4.Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905. 

(Ez az információ esetenként változhat, tartalmazhatja a térkép címét a térképet tartalmazó atlasz megnevezését, kiadó vagy rajzolóműhely nevét és a kiadás évét. A korabeli térképek túlnyomó része az adott területet kutató expedíció felfedezései alapján készültek, így ezekben az esetekben az expedíció célját és a vezetőket is tartalmazza)

1905: Albert-Nyanza (Mwutan Nzige, Dwera)  Kiadás éve: az objektum nevének térképi megjelenése)

__________________________________________________________________________

Albert Nyanza - Albert Nyanza 

/Uganda 1926, 1928/

GPS: 1.67086, 30.91484

Das Nil-Quellgebiet, zur Ubersicht der Entdeckungen und Erforschungen von Capt. Speke & Grant, 1861-62

1861-62: Lúta Nzige See

Image Delivery Service Harward University Library Map of the route explored by Captans Speke and Grant from Zanzibar to Egypt showing the outfall of the Nile from the Victoria Nyanza (Lake) and the Various Negro Territories discoveried by them.

1863: Little Luta Nzige Lake

Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887: Mwutan Nzige

Aequatorial-Ost-Afrika ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Mwutan Nzige/Albert Nyanza

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. 

Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Albert-Nyanza (Mwutan Nzige, Dwera)

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Albert See


Amua-folyó - Amua folyó

/Uganda 1929/

GPS: 3.63403, 31.79786

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Amua


Ankole - Ankole

/csak utalás/

A map of Albert Nyanza and of the routes leading to its discovery in 1864 by Samuel White Baker

1864: Nkole


Aru - Aru

(Kongói Demokratikus Köztársaság 1929)

GPS: 2.86452, 30.83759

The Citizen Atlas: EAST AFRICA: Kenya Uganda Tangyanika Territory & Zanzibar Protectorate, 1924 map

1924: Aru

EAST AFRICA. Kenya and Uganda. Lake Victoria. BARTHOLOMEW 1944 old vintage map

1944: Aru


Arua - Arua

(Uganda 1929)

GPS: 3.02806, 30.91278

The Citizen Atlas: EAST AFRICA: Kenya Uganda Tangyanika Territory & Zanzibar Protectorate, 1924 map

1924: Arua

EAST AFRICA. Kenya and Uganda. Lake Victoria. BARTHOLOMEW 1944 old vintage map

1944: Arua


Arusha - Arusha

(Tanzánia 1903, 1905)

GPS: -3.38692, 36.68299

Aequatorial-Ost-Afrika ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten 

1895: Arusha

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Arusha

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Gr-Aruscha

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4.

Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Gr.-Aruscha

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Gr. Aruscha


Arusha Chini - Arusha Chini

(Tanzánia 1904)

GPS:-3.53381, 37.33433

Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887: Arusha wa Tini

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."
Creator: unknown Date: 1910

1910: Aruscha Tschini


Balangeti folyó - Mbalangeti folyó

(Tanzánia)

GPS: -2.19827, 33.83617

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Balangeti

David Rumsey Historical Map Colletion Nr. 19. Ostafrikanisches Schutzgebiet in 4 Blaettern, Blatt 1. (East

African reserve in 4 sheets, sheet 1)

1897: Mbalangeti

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Mbalangeti

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Mbalangeti

Deutsch - Ostafrika. Okt. 1905. Bearb. v.H. Mielisch u. W. Berg. Lithogr. A. Wagner u. A. Soeder. Vermittelnder azimutaler Entwurf (Hauptpunkt 6 (degree) s. Br., 35 (degree) o. L.). (inset:nebenkarte) Klima-Ndjaro und gebiete.'

1905: Mbalangeti

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Mbalangeti


Bahr- el Ghazal - Bahr-el Ghazal

(Dél-Szudán 1929)

GPS: 8.64523, 25.28375

Eastern Equatorial Africa Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Bahr el Ghazal

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Dar el Ghazal?

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: B. el Ghasal


Bahr-el Jebel - Bahr-el Jebel

(Uganda 1926)

GPS: 3.33181, 31.59131

Eastern Equatorial Africa Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Bahr el Jebel

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Bahr-el Jebel


Budongo őserdő - Budongo őserdő

(Uganda 1914, 1928)

GPS: 1.76165, 31.54174

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Budongo Forest


Bugoma őserdő - Bugoma őserdő

(Uganda 1914, 1928, 1929 /5., 6. út/)

szerkesztés alatt...


Umbugwe - Umbugwe

(Tanzánia)

GPS: -4.07911, 35.82572

Utalás: 1910 február 21.-én "Kiki Tinga-Tinga" helyen bivaly vadászaton umbugwei vezető kísérte 

Central Africa (West). Central Africa (East).The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Umbugwe


Bohuka - Buhuka

(Uganda 1928)

GPS: 1.24341, 30.74562

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate -This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Buhuka


Bukumi - Bukumi

(Uganda 1929)

GPS: 1.79185, 31.3845

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate - This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Bukumi


Bulokatoni - Bulukatoni

(Uganda 1929)

GPS: 3.01298, 31.22108

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate - This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Bulukatoni


Butiaba - Butiaba

(Uganda 1929)

GPS: 1.8241, 31.32751

Image Delivery Service Harward University Library - A map of the Albert Nyanza and of the routes leading to its discovery in 1864 by Sir Samuel White Baker

1864: Vakovia?

A map of Albert Nyanza and of the routes leading to its discovery in 1864 by Samuel White Baker

1864: Vacovia?

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten - Aequatorial-Ost-Afrika

1895? Butiaba


Chope - nincs jelölve

(Uganda 1929)

GPS:  2.60786, 31.86241


Das Nil-Quellgebiet, zur Ubersicht der Entdeckungen und Erforschungen von Capt. Speke & Grant, 1861-62

1861-62:Tschopi

Image Delivery Service Harward University Library

Map of the route explored by Captans Speke and Grant from Zanzibar to Egypt showing the outfall of the Nile from the Victoria Nyanza (Lake) and the Various Negro Territories discoveried by them.

1863: Chopi

Stock Photo - Old map of explorers Speke and Grant itinerary from Kazeh (nowadays Tabora, Uganda) to Gondokoro (southern Sudan). Created by Erhard and Bonaparte, published on Le Tour du Monde, Paris, 1864 1864: Chopi

Image Delivery Service Harward University Library

A map of the Albert Nyanza and of the routes leading to its discovery in 1864 by Sir Samuel White Baker

1864: Chopi

A map of Albert Nyanza and of the routes leading to its discovery in 1864 by Samuel White Baker

1864: Chopi

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

Aequatorial-Ost-Afrika

1895: helyén Magungo?

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Magungo?


Daryama-folyó - Kikuletwa

(Tanzánia 1903)

GPS: -3.41586, 37.15321

Native Routes to the Masai Country and to the Victoria Nyanza

ca.1880: Darajani

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Daryama

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Daryama (Kikuletva)

Deutsch - Ostafrika. Okt. 1905. Bearb. v.H. Mielisch u. W. Berg. Lithogr. A. Wagner u. A. Soeder. Vermittelnder azimutaler Entwurf (Hauptpunkt 6 (degree) s. Br., 35 (degree) o. L.). (inset:nebenkarte) Klima-Ndjaro und gebiete.'

1905: Dariama

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."
Creator: unknown Date: 1910

1910: Kikuletwa-Daryama


Dufile - Dufile

(Uganda 1926)

GPS: 3.56533, 31.9242

Eastern Equatorial Africa. Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Dufile

A Map of Uganda Protectorate. Uganda Protectorate and the territories to the North. Explored by the Macdonald Expedition, 1897-1898. [AFR3371]

1899: Dufile

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Dufile

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Dufile

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Dufile

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Dufile


Eyassi-tó - Eyassi tó

(Tanzánia 1910) 

GPS: -3.52753, 35.0923

Native Routes to the Masai Country and to the Victoria Nyanza

ca.1880: Nyanja?

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Easy S.

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Nyarasa (Eyassi)

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4. 1905:Njarasa (Ejassi)

1905:Njarasa (Ejassi)

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4.

Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Njarasa - Ejassi S.

Central Africa (West). Central Africa (East).

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: L. Eiassi

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Eiassi

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Ejassi


Edward tó - Edward tó

(Uganda)

GPS: -0.15016, 29.74986

Das Nil-Quellgebiet, zur Ubersicht der Entdeckungen und Erforschungen von Capt. Speke & Grant, 1861-62

1861-62: Rusisi See?

Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887: Lutu Nzige


Faradji - Faradje

(Kongói Demokratikus Köztársaság 1929)


GPS: 3.73634, 29.71364

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4.

Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905:Farash


Fort Portal - Fort Portal

(Uganda 1925, 1926)

GPS : 0.64118, 30.26975

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate

This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Fort Portal


Hoima - Hoima

(Uganda 1914)


GPS: 1.42735, 31.34844

A Map of Uganda Protectorate. Uganda Protectorate and the territories to the North. Explored by the Macdonald Expedition, 1897-1898. [AFR3371]

1899: Hoima

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4.

Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Hoima

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate

This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Hoima


Ikoma - Ikoma

(Tanzánia 1910)


GPS: -2.06909, 34.61552

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Ikoma (Elmarau)

David Rumsey Historical Map Colletion Nr. 19. Ostafrikanisches Schutzgebiet in 4 Blaettern, Blatt 1. (East

African reserve in 4 sheets, sheet 1)

1897: Ikoma (Elmarau)

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Ikoma (Elmarau)

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Ikoma (Elmarau)

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4.

Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Ikoma (Elmarau)


Ituri-őserdő és folyó - Ituri Forest

(Uganda, Kongói Demokratikus Köztársaság 1926, 1929)


GPS: 1.92515, 29.72555

Eastern Equatorial Africa. Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Ituri R.

Central Africa (West). Central Africa (East).

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ituri

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ituri R.

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate

This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Eturi

Eastern Equatorial Africa. Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Ituri R.

Central Africa (West). Central Africa (East).

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ituri

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ituri R.

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Eturi


Jipe-tó - Jipe tó

(Tanzánia, Kenya 1. út)

GPS: -3.59017, 37.76344

A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa

1870: L. Jipe

Native Routes to the Masai Country and to the Victoria Nyanza

ca.1880: L. Jipe

Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887:Jipe

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Jipe S.

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Dschipe S (Jipe)

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Dschipe S. - Jipe

Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Jipe L.

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."
Creator: unknown Date: 1910

1910: Djipe See

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Dschipe S.


Kabarega - n.j.

(Uganda 1926)


GPS:

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten 

Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Kabarega

Central Africa (West). Central Africa (East).

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Kabarega

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Kabarega

Kabwoya - Kabwoya

(Uganda 1928)

GPS: 1.23132, 31.06647


World Digital Library. Map of Uganda Protectorate.This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Kabwoya


Kafu-folyó - Kafu-folyó

(Uganda 1914)

GPS:  1.33906, 31.58727


Eastern Equatorial Africa Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Kafar R.

Aequatorial-Ost-Afrika. ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten 

1895: Kafu

A Map of Uganda Protectorate. Uganda Protectorate and the territories to the North. Explored by the Macdonald Expedition, 1897-1898. [AFR3371]

1899: R. Kafu

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Kafu

World Digital Library. Map of Uganda Protectorat.  This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Kafu ?


Kampala - Kampala

(Uganda)

GPS: 0.34759, 32.58251


A Map of Uganda Protectorate. Uganda Protectorate and the territories to the North. Explored by the Macdonald Expedition, 1897-1898. [AFR3371]

1899: Kampala

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Kampala

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Kampala

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Kampala


Katulakiri - nincs jelölve

(Uganda 1928)

GPS: 

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Katulakiri

Katwe - Katwe

(Uganda 1928)

GPS: 

Deutsch - Ostafrika. Okt. 1905. Bearb. v.H. Mielisch u. W. Berg. Lithogr. A. Wagner u. A. Soeder. Vermittelnder azimutaler Entwurf (Hauptpunkt 6 (degree) s. Br., 35 (degree) o. L.). (inset:nebenkarte) Klima-Ndjaro und gebiete.'

1905: Katwe

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: KatweKibosho - Kibosho

(Tanzánia 1903, 1904)


GPS:   -3.25, 37.31666


Aequatorial-Ost-Afrika. ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Kibosho

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Kibosho

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."
Creator: unknown Date: 1910

1910: Kiboscho


Kikonda - Kikonda

(Uganda 1914)


GPS:   1.09101, 31.04427 vagy 1.27436, 31.48275

Aequatorial-Ost-Afrika. ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Kikinda?


Kilimandzsáró - Kilimanjaro

(Tanzánia 1904)


GPS:   1.27436, 31.48275

A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa

1870: Kilima Njaro

Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887: KilimaNjaro

Eastern Equatorial Africa. Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Kilima-njaro

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Kilima-Ndscharo

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4.. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Kilima-Ndscharo

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3." Creator: unknown Date: 1910

1910: Kilimandscharo


Kindi-falu - Kindi

(Tanzánia 1903)


BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."
Creator: unknown Date: 1910

1910: Kindi


Kioga-tó - Kioga tó


Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887: Kioga

Eastern Equatorial Africa. Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: L. Kioga

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten. Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Kióga/ Kodja

A Map of Uganda Protectorate. Uganda Protectorate and the territories to the North. Explored by the Macdonald Expedition, 1897-1898. [AFR3371]

1899: L. Choga

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4.. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Choga S.

Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: L. Kwania

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Choga L.

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Kioga


Kiriadongo - Kiryandongo

(Uganda 1928)


World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: KiryandongoKisi őserdő - Kisii

(Kenya 1919 - csak utalás)

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Kisii


Kiszvéka - n.j.?

(Uganda 1928)


Das Nil-Quellgebiet, zur Ubersicht der Entdeckungen und Erforschungen von Capt. Speke & Grant, 1861-62

1861-62: Kiswere?


Kiziranfumbi - Kiziranfumbi


World Digital Library. Map of Uganda ProtectorateThis map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Kaziranfumbi


Lado - ?


Eastern Equatorial Africa. Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Lado


Letema-hegyek - Lelatema hegység


A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa

1870: Arusha Mountains

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten. Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Lettima Bge.

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Litema Bge.

Deutsch - Ostafrika. Okt. 1905. Bearb. v.H. Mielisch u. W. Berg. Lithogr. A. Wagner u. A. Soeder. Vermittelnder azimutaler Entwurf (Hauptpunkt 6 (degree) s. Br., 35 (degree) o. L.). (inset:nebenkarte) Klima-Ndjaro und gebiete.'

1905: Letima

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Lettima Mt.

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."  Creator: unknown Date: 1910

1910: Lelatama Geb.


Lugogo-folyó - Lugogo-folyó


A Map of Uganda Protectorate. Uganda Protectorate and the territories to the North. Explored by the Macdonald Expedition, 1897-1898. [AFR3371]

1899: R. Lugogo

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Lugogo R.

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate.  This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Lugogo ?


Mádi (területek) - n.j.


72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Madi


Mara-folyó - Mara folyó


Map of the Victoria Nyanza complited from the original maps of CAPTN SPEKE COL. GRANT and Mr. STANLEY adapted to the recordet observations of CaptN Speke by W. J. Turner

1876: Mara R.

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten. Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Mara

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Mara

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Mara

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Mara

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Mara

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Mara


Marangu - Marangu


Aequatorial-Ost-Afrika. ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Marangu

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Marangu

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Marangu

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Marangu

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."
Creator: unknown Date: 1910

1910: Marangu


Mariti-hegység - n. j.

Aequatorial-Ost-Afrika.ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Mariti

David Rumsey Historical Map Colletion Nr. 19. Ostafrikanisches Schutzgebiet in 4 Blaettern, Blatt 1. (East African reserve in 4 sheets, sheet 1)

1897: Mariti


Masindi - Masindi


Das Nil-Quellgebiet, zur Ubersicht der Entdeckungen und Erforschungen von Capt. Speke & Grant, 1861-62

1861-62: Maschande?

A Map of Uganda Protectorate. Uganda Protectorate and the territories to the North. Explored by the Macdonald Expedition, 1897-1898. [AFR3371]

1899: Masindi

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Masindi

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Masindi

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.


Masindi Port - Masindi Port


World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Masindi Port


Moshi - Moshi


Aequatorial-Ost-Afrika. ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Moshi

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Moshi

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Moschi

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Moschi

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."
Creator: unknown Date: 1910

1910: Moschi

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Moschi


Moyo - Moyo


World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Moyo


Mutyek-hegység - n. j.

Aequatorial-Ost-Afrika .ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Mutyek


Nátron-tó - Nátron tó


A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa

1870: Nitrate of Soda

Aequatorial-Ost-Afrika. ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Natron S.

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Guasso Nyiro

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Guasso Njiro

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Guasso Njiro

Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Natron L.

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Natron L.


Ndassekera - Ndasegera


Aequatorial-Ost-AfrikaETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Ndasekera

Mapova Sbirka PrF UK: Kartenbeilage 2. Vegetationsverhaltnisse. Landban der Eingeborenen. Plantagen. Farben und Zeichenerklarung.

1902: Ndassekera

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Ndassekera

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Ndassekera

Deutsch - Ostafrika. Okt. 1905. Bearb. v.H. Mielisch u. W. Berg. Lithogr. A. Wagner u. A. Soeder. Vermittelnder azimutaler Entwurf (Hauptpunkt 6 (degree) s. Br., 35 (degree) o. L.). (inset:nebenkarte) Klima-Ndjaro und gebiete.'

1905: Ndassekera

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Ndassekera


Niangara - Niangara


Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Niangara


Niam-Niam törzs területe - n. j.


72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: NIAM-NIAM

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: NIAM-NIAM


Naiwasha - n.j.


Aequatorial-Ost-Afrika. ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Naiwasha

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Naiwasha

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Naiwascha


Ngare Dowash - n. j.


A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa

1870: Ngare Dawash

David Rumsey Historical Map Colletion Nr. 19. Ostafrikanisches Schutzgebiet in 4 Blaettern, Blatt 1. (East  African reserve in 4 sheets, sheet 1)

1897: Dowasch (Dobasch)


Ngurumini-hegyek - n. j.


Sources of the Nile and Nyanza Plateau

1894: Ngoroini

Mapova Sbirka PrF UK: Kartenbeilage 2. Vegetationsverhaltnisse. Landban der Eingeborenen. Plantagen. Farben und Zeichenerklarung.

1902: Nguruimi

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Nguruimi (Ngoroine)

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Ngurumani?

Deutsch - Ostafrika. Okt. 1905. Bearb. v.H. Mielisch u. W. Berg. Lithogr. A. Wagner u. A. Soeder. Vermittelnder azimutaler Entwurf (Hauptpunkt 6 (degree) s. Br., 35 (degree) o. L.). (inset:nebenkarte) Klima-Ndjaro und gebiete.'

1905: Nguruimi

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Nyurumani ?

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ngoroine


Ogujebbe - Ogujebbe


World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Ogujebe


Öldönyó Ngai - Ol Donyo Lengai


A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa

1870: Doenyo Ngai

Native Routes to the Masai Country and to the Victoria Nyanza

ca.1880: Donyo Ngai

Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887: Doenye Ngai

Sources of the Nile and Nyanza Plateau

1894: Doenyo Ngai

Aequatorial-Ost-Afrika. ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: Vulc. Doenyo Ngai

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Dönyo Ngai

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Do Ngai

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Do Ngai

Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ngai

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ngail Vol.


Öldönyó Kiszalé - Ol Donyo Kinsale


Aequatorial-Ost-Afrika. ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten

1895: D. Kisale

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Kissale

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Kissale

Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Kissale

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Kissale


Pakwach - Pakwach


A map of Albert Nyanza and of the routes leading to its discovery in 1864 by Samuel White Baker

1864: Foquach?

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Fokwatch

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Pakwach


Palorina - Palorinya


World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Palorinya


Pangani-folyó - Pangani folyó


"Originalkarte von Burton's und Speke's Entdeckungen in Innerafrika 1857 u. 1858
[Engilsh: Original map of Burton's and Speke's discoveries in inner Africa 1857 and 1858]"

1857-58: Pangani

Native Routes to the Masai Country and to the Victoria Nyanza

ca.1880: Luvu (Ruvu of Swahiti)

Eastern Equatorial Africa. Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Rufu R.

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Pangani

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Pangani

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Pangani

Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Pangani

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ruvu (Pangani része?)

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."
Creator: unknown Date: 1910

1910: Pangani (Ruwu)

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Pangani


Panyadoli - Panyadoli


ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Panyatoli

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Panyato?


Pare-hegység - Pare hegység


"Originalkarte von Burton's und Speke's Entdeckungen in Innerafrika 1857 u. 1858
[Engilsh: Original map of Burton's and Speke's discoveries in inner Africa 1857 and 1858]"

1857-58: Pare

A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa

1870: Pare

Native Routes to the Masai Country and to the Victoria Nyanza

ca.1880: Pare

Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887: Pare

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Pare Gebirge

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Pare Geb.

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Pare Geb.

Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Pare

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Pare Mt.

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."
Creator: unknown Date: 1910

1910: Pare

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Pare


Rau-folyó - Rau folyó

BM Archives (Base Mission - Mission 21) Reference: BMA 98212 Title: "Kilimanjaro. Sheet 3."
Creator: unknown Date: 1910

1910: Rau 


Rhino Camp - Rhino Camp


World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Rhino Camp


Rippon Falls - Rippon Falls


Das Nil-Quellgebiet, zur Ubersicht der Entdeckungen und Erforschungen von Capt. Speke & Grant, 1861-62

1861-62: Rippon Falle

Image Delivery Service Harward University Library. Map of the route explored by Captans Speke and Grant from Zanzibar to Egypt showing the outfall of the Nile from the Victoria Nyanza (Lake) and the Various Negro Territories discoveried by them.

1863: Rippon Falls

A map of Albert Nyanza and of the routes leading to its discovery in 1864 by Samuel White Baker

1864: Rippon Falls

Map of the Victoria Nyanza complited from the original maps of CAPTN SPEKE COL. GRANT and Mr. STANLEY adapted to the recordet observations of CaptN Speke by W. J. Turner

1876: Rippon Falls

Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887: Ripon Falls

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Ripon F.


Ruvána-sztyeppe - n.j.


David Rumsey Historical Map Colletion Nr. 19. Ostafrikanisches Schutzgebiet in 4 Blaettern, Blatt 1. (East African reserve in 4 sheets, sheet 1)

1897: Ruwana steppe


Ruvána-folyó - Ruwana-folyó

Map of the Victoria Nyanza complited from the original maps of CAPTN SPEKE COL. GRANT and Mr. STANLEY adapted to the recordet observations of CaptN Speke by W. J. Turner

1876: Ruana

Eastern Equatorial Africa. Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Rubana R.

Sources of the Nile and Nyanza Plateau

1894: Rouwana

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten. Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Ruwana

David Rumsey Historical Map Colletion Nr. 19. Ostafrikanisches Schutzgebiet in 4 Blaettern, Blatt 1. (East African reserve in 4 sheets, sheet 1)

1897: Ruwana

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Ruwana

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Ruwana

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Ruwana

Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ruvana

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ruwana R.


Ruwensori-hegység - Rwensori hegység

Eastern Equatorial Africa Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Mt. Ruwensori

A Map of Uganda Protectorate. Uganda Protectorate and the territories to the North. Explored by the Macdonald Expedition, 1897-1898. [AFR3371]

1899: Ruwensori

Deutsch - Ostafrika. Okt. 1905. Bearb. v.H. Mielisch u. W. Berg. Lithogr. A. Wagner u. A. Soeder. Vermittelnder azimutaler Entwurf (Hauptpunkt 6 (degree) s. Br., 35 (degree) o. L.). (inset:nebenkarte) Klima-Ndjaro und gebiete.'

1905: Runssoro?

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Ruwensori

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Mt. Ruwensori

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Ru-nsoro ? rajta Nsororo


Serengeti -Serengeti


Native Routes to the Masai Country and to the Victoria Nyanza  ca.1880: Serengeti ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Serengeti


Semliki-folyó - Semliki


ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Semliki

A Map of Uganda Protectorate. Uganda Protectorate and the territories to the North. Explored by the Macdonald Expedition, 1897-1898. [AFR3371]

1899: R. Semliki

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Semliki

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Semliki

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Semliki

World Digital Library. Map of Uganda Protectorate This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Semliki ?


Shirati - Shirati


Map of the Victoria Nyanza complited from the original maps of CAPTN SPEKE COL. GRANT and Mr. STANLEY adapted to the recordet observations of CaptN Speke by W. J. Turner

1876: Shirati R.

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten  Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Shirati

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Shirati

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Shirati


Tanga - Tanga

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Tanga

Taveta? - Taveta


A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa

1870: Dafeta

Native Routes to the Masai Country and to the Victoria Nyanza

ca.1880: Taveta (Wakuafi)

Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887: Taveta

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4. 1905: Taweta 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4.

Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Taweta

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Taveta


Uassin Gishu-fennsik - n.j.


A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa

1870: Gwaso Gishu

ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Guass Ngishu

David Rumsey Historical Map Colletion Nr. 19. Ostafrikanisches Schutzgebiet in 4 Blaettern, Blatt 1. (East African reserve in 4 sheets, sheet 1)

1897: Uashi


Ufiumi - n.j.


Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Ufiomi Mt.


Uele folyó - Uele


72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Uele


Unyamwesi - ?


Eastern Equatorial Africa Two maps Eastern Africa. AD150 and AD 1890. Original Colour. [AFR3376]

1891: Unyamwesi

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912:Unjamwesi


Umbugwei - n.j.

Political map of Eastern Africa highlighting the German and English sphere of influence across what is now Kenya and Tanzania. Printed colour. [AFR5424]

1887:Umbugwe

Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Umbugwe

Unyoro - n.j.


Das Nil-Quellgebiet, zur Ubersicht der Entdeckungen und Erforschungen von Capt. Speke & Grant, 1861-62

1861-62: Unyoro


Ushangi - n.j.


ETH Zürich Bibliotek. Deutscher Kolonial-Atlas für den amtlichen Gebrauch in den Schutzgebieten Aequatorial-Ost-Afrika

1895: Usenye?

Deutsch - Ostafrika. Okt. 1905. Bearb. v.H. Mielisch u. W. Berg. Lithogr. A. Wagner u. A. Soeder. Vermittelnder azimutaler Entwurf (Hauptpunkt 6 (degree) s. Br., 35 (degree) o. L.). (inset:nebenkarte) Klima-Ndjaro und gebiete.'

1905: Usenye?


Ushashi-hegyek - Usasi


"Originalkarte von Burton's und Speke's Entdeckungen in Innerafrika 1857 u. 1858
[Engilsh: Original map of Burton's and Speke's discoveries in inner Africa 1857 and 1858]"

1857-58: Usachi

Das Nil-Quellgebiet, zur Ubersicht der Entdeckungen und Erforschungen von Capt. Speke & Grant, 1861-62

1861-62: Uschaki

Stock Photo - Old map of explorers Speke and Grant itinerary from Kazeh (nowadays Tabora, Uganda) to Gondokoro (southern Sudan). Created by Erhard and Bonaparte, published on Le Tour du Monde, Paris, 1864

1864: Ushaki?

Map of the Victoria Nyanza complited from the original maps of CAPTN SPEKE COL. GRANT and Mr. STANLEY adapted to the recordet observations of CaptN Speke by W. J. Turner

1876: Shahshai?

David Rumsey Historical Map Colletion Nr. 19. Ostafrikanisches Schutzgebiet in 4 Blaettern, Blatt 1. (East African reserve in 4 sheets, sheet 1)

1897: Schaschi

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Ushashi

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Uschaschi

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Uschaschi

Central Africa (West). Central Africa (East). The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Shashi

British East Africa, Uganda. Mauritius. Madagascar. Helena. Cape Town. Aden. Ascension. Perim I. and Aden. Socotra. Amirante and Seychelles.

The Victoria Regina Atlas, Political, Physical & Astronomical. Containing Two Hundred Plates and Complete Index. Second Edition. W. & A.K. Johnston, Ltd. Established 1825. Edinburgh & London. 1906.

1906: Shashi

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Uschaschi


Utegi - n.j.?


Map of the Victoria Nyanza complited from the original maps of CAPTN SPEKE COL. GRANT and Mr. STANLEY adapted to the recordet observations of CaptN Speke by W. J. Turner

1876: Utegi


Viktória Nyanza - Victoria Nyanza


"Originalkarte von Burton's und Speke's Entdeckungen in Innerafrika 1857 u. 1858
[Engilsh: Original map of Burton's and Speke's discoveries in inner Africa 1857 and 1858]"

1857-58: Victoria Nyanza-Ukerewe

Das Nil-Quellgebiet, zur Ubersicht der Entdeckungen und Erforschungen von Capt. Speke & Grant, 1861-62

1861-62: Victoria Nyanza oder Ukerewe

A Map Showing the Routes of Some Native Caravans from the Coast into the Interior of Eastern Africa

1870: Nyanja

Sources of the Nile and Nyanza Plateau

1894: Nyanza Kerewe

Mapova Sbirka PrF UK: Blatt I. Bodenschatze. Produktionsmöglichkeit durch Sammeln und Jagd. Viehzuchut. Industrie.

1902: Victoria Nyansa

David Rumsey Historical Map Collection: 72. Afrika in 7 Blaettern, Bl.4.

1905: Victoria Njansa (Ukerewe See)

72. Afrika in 7 Blaettern, Bl. 4. Stielers Hand-Atlas. 100 Karten in Kupferstich mit 162 Nebenkarten herausgegeben von Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Neunte, von Grund aus Neubearbeitete und Neugestochene auflage. Gotha: Justus Perthes. 1905.

1905: Victoria Njansa - Ukerewe See

Bibliographisches Institut in Leipzig - Aqutoria-Afrika

1912: Victoria See


Wasa patak - Wasa


World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: Wasa ?


Wasa falu


World Digital Library. Map of Uganda Protectorate. This map of Uganda during the period of British colonial rule was published in 1935 by the Department of Surveys of the Uganda Protectorate.

1935: WasaSzerkesztés alatt